Gravesøknader i Enebakk kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Enebakk kommune

Graving i Enebakk kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.enebakk.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/45
Entreprenør KIRKEBYGDEN OG YTRE ENEBAKK VANNVERK SA
Start 10.08.2020
Slutt 28.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Utsiktsveien 3 -14
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.08.2020
Tittel Utsiktsveien
Byggherre
Organisasjon: KIRKEBYGDEN OG YTRE ENEBAKK (orgnr.: 959961794)
Kontaktperson: Torgeir Svendsen (tlf.: 95172024)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Martin Guslund (tlf.: 91121526)